ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Το Atelier Σπύρου Βασιλείου ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει η συλλογή υλικού για την κατάρτιση, ψηφιοποίηση και κυκλοφορία κριτικού καταλόγου του έργου του Σπύρου Βασιλείου (Catalogue Raisonee).

Παρακαλούνται οι κάτοχοι έργων του να επικοινωνήσουν το συντομότερο με το Μουσείο (τηλ. 210 – 9231502, email: atelier@spyrosvassiliou.org). Θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια για τους συλλέκτες που το επιθυμούν.

Για όσους κατόχους και μόνο βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να επικοινωνούν με:

TSATSIS PROJECTS/ARTFORUM, 113 Τsimiski, Thessaloniki
T: +30 2310257552
E: tsatsis@artforum.gr

 

Powered by: MicroWeb Hellas

Το έργο Πολιτιστική Παρακαταθήκη Σπύρου Βασιλείου - Ανάδειξη & Προβολή έχει ενταχθεί στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού.

SPYROS VASSILIOU, ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ