ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ


Το 'Atelier Σπύρου Βασιλείου' έχει αρχίσει την συλλογή υλικού για την κατάρτιση, ψηφιοποίηση και κυκλοφορία κριτικού καταλόγου του έργου του Σπύρου Βασιλείου (Catalogue Raisonne).

Παρακαλούνται οι κάτοχοι έργων Σ. Βασιλείου να επικοινωνήσουν με το Μουσείο.

τηλ.: 210 – 9231502
email: atelier@spyrosvassiliou.org

 

Powered by: MicroWeb Hellas

Το έργο Πολιτιστική Παρακαταθήκη Σπύρου Βασιλείου - Ανάδειξη & Προβολή έχει ενταχθεί στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού.

SPYROS VASSILIOU, ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ